Metryki

Podstrona użyczona Paniom: Genowefie Jaśkowiec i Annie Stoczek.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zawartości tej strony tj. plików indeksów, opracowań itd. w całości lub w części bez zgody Autora-Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego , w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 

Termin metryka, wywodzący się z łacińskiego słowa matrix  (pochodne: matrica, matricula i metrica), oznaczał najczęściej katalog, regestr, spis osób, wykaz, zbiór dokumentów. 

 

Słownik języka polskiego PWN podaje definicję:
«dokument stwierdzający narodziny, chrzest, ślub lub śmierć jakiejś osoby» dawniej księga metrykalna zawierająca akta stanu cywilnego.

 

Wielickie rejestry metrykalne to księgi ślubów i chrztów, które zachowały się od roku 1591, a zgonów od 1746 r.

 

Po zaleceniach Soboru Trydenckiego 1545-1563 w Polsce zaczęto prowadzić wpisy metrykalne.
Są rękopisami papierowymi.

 

W dokumentach metrykalnych spotykamy zapisy dotyczące przedstawicieli wszystkich ówczesnych stanów społecznych. 

 

Metryki to potężny materiał badawczy, powierzono im wiele rodzinnych sekretów.

 

O jednym z nich napisał żartobliwie mistrz Jan Izydor Sztaudynger :

 

„Patrząc na twą metrykę, 
Chybam słusznie zgadł, 
Ze w chwili urodzenia 
Miałaś minus lat…

 

 
Indeksy metrykalne zostały wykonane przez  Panie: Genowefę Jaśkowiec  genowefa703@wp.pl oraz Annę Stoczek stoczek.anna@gmail.com z Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego  http://www.mtgmalopolska.org.pl/skladmtg.html  .
Uwagi o wszelkich zauważonych błędach oraz sugestie prosimy przesyłać na podane adresy email.

 
 
 
 
 
Wypiski z ksiąg zaślubionych i ochrzczonych w parafii wielickiej. Metryka ślubu i chrztu.
 

Opracowanie: Dokumenty metrykalne parafii wielickiej, Kraków 12 października 2017″:

 

Część 1 Anna Stoczek

Część 2 Genowefa Jaśkowiec

 

Indeksy:

 

PARAFIA WIELICZKA

Link    http://www.klemens.parafia.info.pl/?p=main&what=1

 

1. Wieliczka, śluby,  VIII 1591 – XII 1673

2. Wieliczka, śluby, VIII 1591 – XII 1673 wg nazwiska żony 

Wieliczka, śluby,  1673 – 1706 – brak księgi

3. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760

4. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 wg nazwiska żony

5. Wieliczka, śluby, 1760 – 1780

6. Wieliczka, chrzty, 1760 – 1785 

7. Byszyce, śluby,  1785 – I 1835

8. Gorzków, śluby, 1785 – XI 1839

9. Grajów zgony 2.05.1784 – 21.09.1843

10. Janowice, śluby, od 1785 

11. Lednica Dolna śluby 12.01.1785 – 22.10.1816

12. Mała Wieś, śluby, 1785 – 1848

13. Mietniów, śluby, 1785 -1902

14. Raciborsko, zgony, 1784 – 1837

15. Raciborsko, śluby, 1785 – 1911

16. Rożnowa, śluby, 1785 – V 1835

17. Siercza  i  Klasno, śluby 1785 – 1903 

18. Strumiany , śluby, 1785 – 1851

19. Sułków , śluby, 1786 – X 1838 

20. Sygneczów, śluby, 1785 – 1844 

21. Śledziejowice, śluby, 1785 – 1905 

22. Taszyce, śluby, 1785 – IX 1906 

23. Zabawa, śluby, 1785 -1836 

 

PARAFIA DZIEKANOWICE

Link      https://www.dziekanowice.pl/o-parafii/

 

1. Dziekanowice, śluby, 1784 – 1915