Metryki

Podstrona użyczona Paniom: Genowefie Jaśkowiec i Annie Stoczek.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zawartości tej strony tj. plików indeksów, opracowań itd. w całości lub w części bez zgody Autora-Właściciela ( P.P. Genowefy Jaśkowiec i Anny Stoczek) w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego , w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 

Termin metryka, wywodzący się z łacińskiego słowa matrix  (pochodne: matrica, matricula i metrica), oznaczał najczęściej katalog, regestr, spis osób, wykaz, zbiór dokumentów. 

 

Słownik języka polskiego PWN podaje definicję:
«dokument stwierdzający narodziny, chrzest, ślub lub śmierć jakiejś osoby» dawniej księga metrykalna zawierająca akta stanu cywilnego.

 

Wielickie rejestry metrykalne to księgi ślubów i chrztów, które zachowały się od roku 1591, a zgonów od 1746 r.

 

Po zaleceniach Soboru Trydenckiego 1545-1563 w Polsce zaczęto prowadzić wpisy metrykalne, są rękopisami papierowymi.

 

W dokumentach metrykalnych spotykamy zapisy dotyczące przedstawicieli wszystkich ówczesnych stanów społecznych. 

 

Metryki to potężny materiał badawczy, powierzono im wiele rodzinnych sekretów.

 

O jednym z nich napisał żartobliwie mistrz Jan Izydor Sztaudynger :

 

„Patrząc na twą metrykę, 
Chybam słusznie zgadł, 
Ze w chwili urodzenia 
Miałaś minus lat…

 

 
Indeksy metrykalne zostały wykonane przez  Panie: Genowefę Jaśkowiec  genowefa703@wp.pl oraz Annę Stoczek stoczek.anna@gmail.com z Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego.
Uwagi o wszelkich zauważonych błędach oraz sugestie prosimy przesyłać na podane adresy email.

 
 
 
 
 
Wypiski z ksiąg zaślubionych i ochrzczonych w parafii wielickiej. Metryka ślubu i chrztu.
 

Opracowanie: Dokumenty metrykalne parafii wielickiej, Kraków 12 października 2017″:

 

Część 1 Anna Stoczek

Część 2 Genowefa Jaśkowiec

 

Indeksy:

 

PARAFIA WIELICZKA

Link    http://www.klemens.parafia.info.pl/?p=main&what=1

 

metryki z całej parafii wielickiej

 

1. Wieliczka, śluby,  VIII 1591 – XII 1673

2. Wieliczka, śluby, VIII 1591 – XII 1673 wg nazwiska żony 

Wieliczka, chrzty i śluby,  1673 – 1706 – brak księgi

3. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760

4. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 wg nazwiska żony

5. Wieliczka, śluby, 1760 – 1780

6. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785

7. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785 wg nazwiska żony

8. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 (indeks zbiorczy)

9. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 wg nazwiska żony (indeks zbiorczy)

10. Wieliczka, chrzty, 1760 – 1785

11. Wieliczka, chrzty, 1819 – 1838 

12. Wieliczka, chrzty, 1838 – 1849

13. Wieliczka, chrzty, 1849 – 1858

14. Wieliczka, chrzty, 1858 – 1871

15. Wieliczka, zgony, 1746 – 1757

 

metryki z poszczególnych miejscowości

 

1. Bogucice, śluby,  1785 – 1833

2. Bugaj, śluby,  1785 – 1845

3. Byszyce, śluby,  1785 – I 1835

4. Chorągwica, śluby, 1786 – 1844

5. Czarnochowice, śluby,  1785 – 1839

6. Dąbrówka i Poręby, śluby,  1786 – 1831

7. Gorzków, śluby, 1785 – XI 1839

8. Grajów, śluby,  1785 – 1840

9. Grajów, zgony 2.05.1784 – 21.09.1843

10. Janowice, śluby, od 1785 – 1840 

11. Lednica Dolna, śluby 12.01.1785 – 22.10.1816

12. Mała Wieś, śluby, 1785 – 1848

13. Mietniów, śluby, 1785 – 1902

14. Raciborsko, zgony, 1784 – 1837

15. Raciborsko, śluby, 1785 – 1911

16. Rożnowa, śluby, 1785 – V 1835

17. Siercza  i  Klasno, śluby 1785 – 1903 

18. Strumiany, śluby, 1785 – 1851

19. Sułków, śluby, 1786 – X 1838 

20. Sygneczów, śluby, 1785 – 1844 

21. Śledziejowice, śluby, 1785 – 1905 

22. Taszyce, śluby, 1785 – IX 1906 

23. Zabawa, śluby, 1785 – 1836 

 

PARAFIA DZIEKANOWICE

Link      https://www.dziekanowice.pl/o-parafii/

 

1. Dziekanowice, parafia, śluby, 1609 – 1614

2. Dziekanowice, parafia, śluby, 1609 – 1614 wg nazwiska żony

3. Dziekanowice, parafia, śluby, 1726 – 1741

4. Dziekanowice, parafia, chrzty, 1742 – 1755

5. Dziekanowice, parafia, chrzty, 1784 – 1831

6. Dziekanowice, parafia, śluby, 1784 – 1915

7. Dziekanowice, parafia, śluby, lata nieznane

 

 

PARAFIA ŁAZANY

Link      http://parafialazany.pl/  

 

1. Jawczyce, chrzty, 1827 – 1867

2. Łazany, chrzty, 1827 – 1848

3. Niżowa, chrzty, 1828 – 1877

4. Sławkowice, chrzty, 1827 – 1847

Parafia Łazany, chrzty, 1784 – 1827 (indeks zbiorczy)

Parafia Łazany, chrzty, 1827 – 1847 (indeks zbiorczy)

 

VARIA

 

1. Trzemeśnia, opisanie granic, metryka józefińska

2. Łęki, metryka józefińska z 1787r. – opis

3. Osieczany, opis granic wsi, metryka józefińska 1786r.

4. Łęki, Poręba, Trzemeśnia i Zasań – spis gospodarzy w 1786r. 

5. Łęki, opis granic wsi

6. Ruszcza, chrzty,  1791r.

7. Ruszcza, śluby, 1791r.

8. Ruszcza, pogrzeby, 1791r.

9. Poręba, ilość morgów na 1 gospodarza

10. Zasań, opis gruntów wsi 

11. Zasań, metryka józefińska  1786r.

12. Targanice k. Andrychowa, spis gospodarzy z  z metryki józefińskiej

13. Inwentarz wsi Wiśniowa z 1775 roku

14. Inwentarz pozostałych wsi (rejon Wiśniowa) z 1775 r.

15. Wieliczka, wykaz właścicieli domów z 1866 r.

16. Wieliczka, Bochnia 1810-1918, indeks osób zatrudnionych w żupach wielicko-bocheńskich