Metryki

Podstrona użyczona na potrzeby programu indeksacji metryk kościelnych z parafii Ziemi Wielickiej (Wieliczka, Łazany, Dziekanowice, Biskupice, Bodzanów).  Program indeksacji metryk z parafii Ziemi Wielickiej jest nieformalną inicjatywą „pro publico bono” grupy genealogów amatorów zajmujących się hobbystycznie badaniem historii rodów Ziemi Wielickiej.

Koordynator programu: Anna Stoczek  kontakt: stoczek.anna@gmail.com

 

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zawartości tej strony tj. plików indeksów, opracowań itd. w całości lub w części bez zgody Autora-Właściciela (osób indeksujących bądź autorów zamieszczonych publikacji) w celach innych niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego, w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 

Termin metryka, wywodzący się z łacińskiego słowa matrix  (pochodne: matrica, matricula i metrica), oznaczał najczęściej katalog, regestr, spis osób, wykaz, zbiór dokumentów. 

Słownik języka polskiego PWN podaje definicję: dokument stwierdzający narodziny, chrzest, ślub lub śmierć jakiejś osoby, (dawniej) księga metrykalna zawierająca akta stanu cywilnego

 

Po zaleceniach Soboru Trydenckiego 1545-1563 w Polsce zaczęto prowadzić wpisy metrykalne, które są rękopisami papierowymi. Rejestry metrykalne parafii wielickiej to księgi ślubów i chrztów, które zachowały się od roku 1591 oraz księgi zgonów od 1746 r. W dokumentach metrykalnych spotykamy zapisy dotyczące przedstawicieli wszystkich ówczesnych stanów społecznych.

 

 

Metryki to potężny materiał badawczy, powierzono im wiele rodzinnych sekretów. O jednym z nich napisał żartobliwie mistrz Jan Izydor Sztaudynger :

 

„Patrząc na twą metrykę, 
Chybam słusznie zgadł, 
Ze w chwili urodzenia 
Miałaś minus lat…

 

 
 
 
 
Wypiski z ksiąg zaślubionych i ochrzczonych w parafii wielickiej. Metryka ślubu i chrztu.
 

Opracowanie: Dokumenty metrykalne parafii wielickiej, Kraków 12 października 2017″:

 

Część 1 Anna Stoczek

Część 2 Genowefa Jaśkowiec

 

Indeksy:

 

PARAFIA WIELICZKA

Link    http://www.klemens.parafia.info.pl/?p=main&what=1

 

metryki z całej parafii wielickiej

 

1. Wieliczka, śluby,  VIII 1591 – XII 1673   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

2. Wieliczka, śluby, VIII 1591 – XII 1673 wg nazwiska żony  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Wieliczka, chrzty i śluby,  1673 – 1706 – brak księgi

3. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

4. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 wg nazwiska żony (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

5. Wieliczka, śluby, 1760 – 1780 ( Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

6. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785 (Anna Stoczek)

7. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785 wg nazwiska żony (Anna Stoczek)

8. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 (indeks zbiorczy) (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

9. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 wg nazwiska żony (indeks zbiorczy) (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

10. Wieliczka, chrzty, 1748 – 1750  (Anna Stoczek)

11. Wieliczka, chrzty, 1760 – 1785 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

12. Wieliczka, chrzty, 1819 – 1871 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

13. Wieliczka, chrzty z parafii obcych, 1852 – 1920 (Anna Stoczek)

14. Wieliczka, zgony, 1746 – 1757 (Anna Stoczek)

15. Wieliczka, zgony, 1784 – 1808 (Katarzyna Stoczek)

 

metryki z poszczególnych miejscowości

 

1. Bogucice, śluby,  1785 – 1833 (Anna Stoczek)

2. Bogucice, śluby,  1833 – 1898 (Anna Stoczek)

3. Bugaj, chrzty,  1784 – 1834   (Małgorzata Kawecka)

4. Bugaj, śluby,  1785 – 1845   (Anna Stoczek)

5. Bugaj, zgony,  1784 – 1844   (Wiera Witarska – Piątek)

6. Byszyce, śluby,  1785 – I 1835 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

7. Byszyce, zgony,  1784 – 1842 (Justyna Kubicka)

8. Chorągwica, śluby, 1786 – 1844     (Anna Stoczek)

9. Czarnochowice, śluby,  1785 – 1839    (Anna Stoczek)

10. Dąbrówka i Poręby, śluby,  1786 – 1831   (Anna Stoczek)

11. Gorzków, śluby, 1785 – XI 1839 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

12. Gorzków, zgony,  1784 – 1848  (Henryk Kubicki)

13. Grabówki i Babiny, śluby,  1785 – 1839 (Anna Stoczek)

14. Grajów, śluby,  1785 – 1840  (Anna Stoczek)

15. Grajów, śluby,  1841 – 1905  (Anna Stoczek)

16. Grajów, zgony, 2.05.1784 – 21.09.1843   ( Anna Stoczek)

17. Grajów, chrzty,  1897 – 1920 (Wiera Witarska – Piątek))

18. Janowice, śluby, od 1785 – 1840  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

19. Kokotów, śluby, od 1785 – 1838    ( Anna Stoczek)

20. Krzyszkowice, śluby, od 1785 – 1900    (Anna Stoczek)

21. Lednica Dolna, śluby, 1785 – 1878   (Anna Stoczek)

22. Lednica Górna, śluby, 1785 – 1844  (Anna Stoczek)

23. Mała Wieś, śluby, 1785 – 1848  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

24. Mała Wieś, zgony, 1784 – 1852  (Wiera Witarska – Piątek)

25. Mietniów, śluby, 1785 – 1902  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

26. Pawlikowice, śluby, 1785 – 1844 (Anna Stoczek)

27. Pawlikowice, zgony, 1784 – 1843 (Katarzyna Stoczek)

28. Raciborsko, zgony, 1784 – 1837  (Anna Stoczek)

29. Raciborsko, śluby, 1785 – 1911  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

30. Rożnowa, śluby, 1785 – V 1835  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

31. Siercza  i  Klasno, śluby, 1785 – 1903   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

32. Strumiany, śluby, 1785 – 1851    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

33. Strumiany, zgony, 1784 – 1862    (Małgorzata Kawecka)

34. Sułków, śluby, 1786 – X 1838    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

35. Sułków i Zwólka, zgony, 1784 – 1847  (Wiera Witarska – Piątek)

36. Sygneczów, śluby, 1785 – 1844    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

37. Śledziejowice, śluby, 1785 – 1905    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

38. Taszyce, śluby, 1785 – IX 1906   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

39. Witkowice, chrzty, 1784 – 1809   (Małgorzata Kawecka)

40. Zabawa, śluby, 1785 – 1836   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

41. Zabawa, zgony, 1784 – 1842   (Henryk Kubicki)

 

42. Gromady, śluby, 1810 – 1816   (Wiera Witarska – Piątek)

43. Gromady, chrzty, 1811 – 1816   (Wiera Witarska – Piątek)

 

PARAFIA DZIEKANOWICE

Link      https://www.dziekanowice.pl/o-parafii/

 

Parafia Dziekanowice, śluby, 1609 – 1614 wg. nazwiska męża     (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1609 – 1614 wg nazwiska żony    (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1726 – 1741   (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice śluby 1742 – 1756 wg. nazwiska męża     (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice śluby 1742 – 1756 wg. nazwiska żony     (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1784 – 1915    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Parafia Dziekanowice, śluby, lata nieznane   (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, chrzty, 1731 oraz 1742 – 1755   (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice urodzenia 1784 – 1831   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Parafia Dziekanowice, zgony, 1726 – 1734 oraz 1754-1770   (Anna Stoczek)

 

1. Bieńkowice urodzenia 1836 – 1881  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

2. Czarnociny urodzenia 1834 – 1884 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

3. Dziekanowice urodzenia 1832 – 1867  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

4. Hucisko urodzenia 1834 – 1897  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

5. Jankówka urodzenia 1832 – 1889  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

6. Jankówka urodzenia 1889 – 1896  (Wiera Witarska – Piątek)

7. Jankówka, śluby, 1784-1871   (Anna Stoczek)

8. Jankówka, śluby, 1872-1920   (Katarzyna Stoczek)

9. Kunice urodzenia 1833-1890   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

10. Kunice urodzenia 1890-1908   (Katarzyna Stoczek)

11. Niezdów urodzenia 1838 – 1895 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl i Anna Stoczek)

12. Nowa Wieś urodzenia 1832 – 1891 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

13. Nowa Wieś zgon 1889

14. Rudnik urodzenia 1833-1872  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

15. Sieraków urodzenia 1830 – 1872  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

16. Sieraków zgon 1834

17. Winiary urodzenia 1831 – 1872 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

18. Zbyszkówka urodzenia 1837 – 1865 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

19. Żakowa urodzenia 1839 – 1880 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

20. Żakowa zgon 1898

 

 

 

PARAFIA ŁAZANY

Link      http://parafialazany.pl/  

 

Parafia Łazany, chrzty, 1784 – 1827   (Anna Stoczek)

Parafia Łazany, chrzty, 1827 – 1847    (Anna Stoczek)

 

1. Jawczyce, chrzty, 1827 – 1867   (Anna Stoczek)

2. Łazany, chrzty, 1827 – 1848     (Anna Stoczek)

3. Łazany, śluby, 1664 – 1789 (wg nazwiska męża)     (Anna Stoczek)

4. Łazany, śluby, 1664 – 1789 (wg nazwiska żony)     (Anna Stoczek)

5. Niżowa, chrzty, 1828 – 1877    (Anna Stoczek)

6. Sławkowice, chrzty, 1827 – 1847   (Anna Stoczek)

 

 

PARAFIA BODZANÓW

Link      http://parafia-bodzanow.pl/  

 

1. Bodzanów, śluby, 1776 – 1784  wg nazwiska męża (Anna Stoczek)

2. Bodzanów, śluby, 1776 – 1784  wg nazwiska żony (Anna Stoczek)

3. Bodzanów, zgony, 1776 – 1784   (Wiera Witarska – Piątek)

4. Ochmanów  śluby 1784 – 1864 wg nazwiska męża   (Tomasz Pieprzyca https://wegrzcewielkie.wordpress.com)

5. Ochmanów  śluby 1784 – 1864 wg nazwiska żony  (Tomasz Pieprzyca https://wegrzcewielkie.wordpress.com)

 

 

PARAFIA BISKUPICE

Link      http://parafia.biskupice.info.pl/  

 

1. Biskupice, zgony, 1784 – 1837   (Katarzyna Stoczek)

2. Dobranowice, śluby, 1906 – 1930   (Rafał Marzec marzecrafal@wp.pl)

3. Wola Dobranowska, chrzty, 1786 – 1819   (Włodzimierz Grzywacz)

4. Wola Dobranowska, śluby, 1787 – 1839   (Włodzimierz Grzywacz)

5. Wola Dobranowska, zgony, 1786 – 1837   (Włodzimierz Grzywacz)

 

VARIA SAL

 

1. Wieliczka, wykaz właścicieli domów z 1866 r.   (Anna Stoczek)

2. Wieliczka, Bochnia 1810-1918, indeks osób zatrudnionych w żupach wielicko-bocheńskich   (Anna Stoczek)

3. Wieliczka, Powstańcy listopadowi pochowani na cmentarzu wielickim (Stanisław Stawarczyk)

4. Wieliczka, Powstańcy styczniowi z tablicy pamiątkowej na cmentarzu wielickim (Stanisław Stawarczyk)

5. Wieliczka, Indeks zgłoszonych poległych w I wojnie światowej