Metryki

Podstrona użyczona na potrzeby programu indeksacji metryk kościelnych z parafii Ziemi Wielickiej (Wieliczka, Łazany, Dziekanowice, Biskupice, Bodzanów).  Program indeksacji metryk z parafii Ziemi Wielickiej jest nieformalną inicjatywą „pro publico bono” grupy genealogów amatorów zajmujących się hobbystycznie badaniem historii rodów Ziemi Wielickiej.

Koordynator programu: Anna Stoczek  kontakt: stoczek.anna@gmail.com

 

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zawartości tej strony tj. plików indeksów, opracowań itd. w całości lub w części bez zgody Autora-Właściciela (osób indeksujących bądź autorów zamieszczonych publikacji) w celach innych niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego, w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 

Termin metryka, wywodzący się z łacińskiego słowa matrix  (pochodne: matrica, matricula i metrica), oznaczał najczęściej katalog, regestr, spis osób, wykaz, zbiór dokumentów. 

Słownik języka polskiego PWN podaje definicję: dokument stwierdzający narodziny, chrzest, ślub lub śmierć jakiejś osoby, (dawniej) księga metrykalna zawierająca akta stanu cywilnego

 

Po zaleceniach Soboru Trydenckiego 1545-1563 w Polsce zaczęto prowadzić wpisy metrykalne, które są rękopisami papierowymi. Rejestry metrykalne parafii wielickiej to księgi ślubów i chrztów, które zachowały się od roku 1591 oraz księgi zgonów od 1746 r. W dokumentach metrykalnych spotykamy zapisy dotyczące przedstawicieli wszystkich ówczesnych stanów społecznych.

 

 

Metryki to potężny materiał badawczy, powierzono im wiele rodzinnych sekretów. O jednym z nich napisał żartobliwie mistrz Jan Izydor Sztaudynger :

 

„Patrząc na twą metrykę, 
Chybam słusznie zgadł, 
Ze w chwili urodzenia 
Miałaś minus lat…

 

 
 
 
 
Wypiski z ksiąg zaślubionych i ochrzczonych w parafii wielickiej. Metryka ślubu i chrztu.
 

Opracowanie: Dokumenty metrykalne parafii wielickiej, Kraków 12 października 2017″:

 

Część 1 Anna Stoczek

Część 2 Genowefa Jaśkowiec

 

Indeksy:

 

PARAFIA WIELICZKA

Link    http://www.klemens.parafia.info.pl/?p=main&what=1

 

metryki z całej parafii wielickiej

 

1. Wieliczka, śluby,  VIII 1591 – XII 1673 (oprac. Genowefa Jaśkowiec  genowefa703@wp.pl)

2. Wieliczka, śluby, VIII 1591 – XII 1673 wg nazwiska żony  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Wieliczka, chrzty i śluby,  1673 – 1706 – brak księgi

3. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

4. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 wg nazwiska żony (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

5. Wieliczka, śluby, 1760 – 1780 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

6. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785 (oprac. Anna Stoczek)

7. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785 wg nazwiska żony (oprac. Anna Stoczek)

8. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 (indeks zbiorczy) (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

9. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 wg nazwiska żony (indeks zbiorczy) (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

10. Wieliczka, chrzty, 1748 – 1750  (oprac. Anna Stoczek)

11. Wieliczka, chrzty, 1760 – 1785 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

12. Wieliczka, chrzty, 1819 – 1871 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

13. Wieliczka, chrzty z parafii obcych, 1852 – 1920 (oprac. Anna Stoczek)

14. Wieliczka, zgony, 1746 – 1757 (oprac. Anna Stoczek)

 

metryki z poszczególnych miejscowości

 

1. Bogucice, śluby,  1785 – 1833 (oprac. Anna Stoczek)

2. Bogucice, śluby,  1833 – 1898 (oprac. Anna Stoczek)

3. Bugaj, chrzty,  1784 – 1834   (oprac. Małgorzata Kawecka)

4. Bugaj, śluby,  1785 – 1845   (oprac. Anna Stoczek)

5. Bugaj, zgony,  1784 – 1844   (oprac. Wiera Witarska-Piątek)

6. Byszyce, śluby,  1785 – I 1835 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

7. Byszyce, zgony,  1784 – 1842 (oprac. Justyna Kubicka)

8. Chorągwica, śluby, 1786 – 1844     (oprac. Anna Stoczek)

9. Czarnochowice, śluby,  1785 – 1839    (oprac. Anna Stoczek)

10. Dąbrówka i Poręby, śluby,  1786 – 1831   (oprac. Anna Stoczek)

11. Gorzków, śluby, 1785 – XI 1839 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

12. Gorzków, zgony,  1784 – 1848  (oprac. Henryk Kubicki)

13. Grabówki i Babiny, śluby,  1785 – 1839 (oprac. Anna Stoczek)

14. Grajów, śluby,  1785 – 1840  (oprac. Anna Stoczek)

15. Grajów, zgony, 2.05.1784 – 21.09.1843   (oprac. Anna Stoczek)

16. Grajów, chrzty,  1897 – 1920 (oprac. Wiera Witarska-Piątek))

17. Janowice, śluby, od 1785 – 1840  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

18. Kokotów, śluby, od 1785 – 1838    (oprac. Anna Stoczek)

19. Krzyszkowice, śluby, od 1785 – 1900    (oprac. Anna Stoczek)

20. Lednica Dolna, śluby, 12.01.1785 – 22.10.1816   (oprac. Anna Stoczek)

21. Lednica Dolna, śluby, 1785 – 1878   (oprac. Anna Stoczek)

22. Lednica Górna, śluby, 1785 – 1844  (oprac. Anna Stoczek)

23. Mała Wieś, śluby, 1785 – 1848  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

24. Mała Wieś, zgony, 1784 – 1852  (oprac. Wiera Witarska-Piątek)

25. Mietniów, śluby, 1785 – 1902  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

26. Pawlikowice, śluby, 1785 – 1844 (oprac. Anna Stoczek)

27. Pawlikowice, zgony, 1784 – 1843 (oprac. Katarzyna Stoczek)

28. Raciborsko, zgony, 1784 – 1837  (oprac. Anna Stoczek)

29. Raciborsko, śluby, 1785 – 1911  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

30. Rożnowa, śluby, 1785 – V 1835  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

31. Siercza  i  Klasno, śluby, 1785 – 1903   (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

32. Strumiany, śluby, 1785 – 1851    (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

33. Strumiany, zgony, 1784 – 1862    (oprac. Małgorzata Kawecka)

34. Sułków, śluby, 1786 – X 1838    (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

35. Sygneczów, śluby, 1785 – 1844    (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

36. Śledziejowice, śluby, 1785 – 1905    (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

37. Taszyce, śluby, 1785 – IX 1906   (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

38. Witkowice, chrzty, 1784 – 1809   (oprac. Małgorzata Kawecka)

39. Zabawa, śluby, 1785 – 1836   (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

40. Zabawa, zgony, 1784 – 1842   (oprac. Henryk Kubicki)

 

41. Gromady, śluby, 1810 – 1816   (oprac. Wiera Witarska-Piątek)

42. Gromady, chrzty, 1811 – 1816   (oprac. Wiera Witarska-Piątek)

 

PARAFIA DZIEKANOWICE

Link      https://www.dziekanowice.pl/o-parafii/

 

Parafia Dziekanowice, śluby, 1609 – 1614 wg. nazwiska męża     (oprac. Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1609 – 1614 wg nazwiska żony    (oprac. Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1726 – 1741   (oprac. Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1784 – 1915 wg nazwiska męża  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1784 – 1915 wg nazwiska żony  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Parafia Dziekanowice, śluby, lata nieznane   (oprac. Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, chrzty, 1742 – 1755   (oprac. Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, chrzty, 1784 – 1889    (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Parafia Dziekanowice, zgony, 1726 – 1734 oraz 1754-1765   (oprac. Anna Stoczek)

 

1. Bieńkowice, chrzty, 1836 – 1881  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

2. Czarnociny, chrzty, 1834 – 1884 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

3. Hucisko, chrzty, 1834 – 1897  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

4. Jankówka, chrzty, 1832 – 1890  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

5. Jankówka, śluby, 1784-1871   (oprac. Anna Stoczek)

6. Jankówka, śluby, 1872-1920   (oprac. Katarzyna Stoczek)

7. Kunice, chrzty, 1833 – 1890  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

8. Niezdów, chrzty, 1838 – 1890 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

9. Nowa Wieś, chrzty, 1832 – 1890 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

10. Rudnik, chrzty, 1833 – 1872  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

11. Sieraków, chrzty, 1830 – 1872  (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

12. Winiary, chrzty, 1831 – 1872 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

13. Zbyszkówka, chrzty, 1837 – 1865 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

14. Żakowa, chrzty, 1839 – 1880 (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

 

 

 

PARAFIA ŁAZANY

Link      http://parafialazany.pl/  

 

Parafia Łazany, chrzty, 1784 – 1827   (oprac. Anna Stoczek)

Parafia Łazany, chrzty, 1827 – 1847    (oprac. Anna Stoczek)

 

1. Jawczyce, chrzty, 1827 – 1867   (oprac. Anna Stoczek)

2. Łazany, chrzty, 1827 – 1848     (oprac. Anna Stoczek)

3. Łazany, śluby, 1664 – 1789 (wg nazwiska męża)     (oprac. Anna Stoczek)

4. Łazany, śluby, 1664 – 1789 (wg nazwiska żony)     (oprac. Anna Stoczek)

5. Niżowa, chrzty, 1828 – 1877    (oprac. Anna Stoczek)

6. Sławkowice, chrzty, 1827 – 1847   (oprac. Anna Stoczek)

 

 

PARAFIA BODZANÓW

Link      http://parafia-bodzanow.pl/  

 

1. Bodzanów, śluby, 1776 – 1784   (oprac. Anna Stoczek)

2. Bodzanów, zgony, 1776 – 1784   (oprac. Wiera Witarska-Piątek)

 

PARAFIA BISKUPICE

Link      http://parafia.biskupice.info.pl/  

 

1. Biskupice, zgony, 1784 – 1837   (oprac. Katarzyna Stoczek)

2. Dobranowice, śluby, 1906 – 1930   (oprac. Rafał Marzec marzecrafal@wp.pl)

3. Wola Dobranowska, chrzty, 1786 – 1819   (oprac. Włodzimierz Grzywacz)

4. Wola Dobranowska, śluby, 1787 – 1839   (oprac. Włodzimierz Grzywacz)

5. Wola Dobranowska, zgony, 1786 – 1837   (oprac. Włodzimierz Grzywacz)

 

VARIA SAL

 

1. Wieliczka, wykaz właścicieli domów z 1866 r.   (oprac. Anna Stoczek)

2. Wieliczka, Bochnia 1810-1918, indeks osób zatrudnionych w żupach wielicko-bocheńskich   (oprac. Anna Stoczek)

3. Wieliczka, Powstańcy listopadowi pochowani na cmentarzu wielickim (oprac. Stanisław Stawarczyk)

4. Wieliczka, Powstańcy styczniowi z tablicy pamiątkowej na cmentarzu wielickim (oprac. Stanisław Stawarczyk)

5. Wieliczka, Indeks zgłoszonych poległych w I wojnie światowej (opracowanie zbiorowe)

 

 

VARIA (oprac. Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

 

1. Trzemeśnia, opisanie granic, metryka józefińska

2. Łęki, metryka józefińska z 1787r. – opis

3. Osieczany, opis granic wsi, metryka józefińska 1786r.

4. Łęki, Poręba, Trzemeśnia i Zasań – spis gospodarzy w 1786r. 

5. Łęki, opis granic wsi

6. Ruszcza, chrzty,  1791r.

7. Ruszcza, śluby, 1791r.

8. Ruszcza, pogrzeby, 1791r.

9. Poręba, ilość morgów na 1 gospodarza

10. Zasań, opis gruntów wsi 

11. Zasań, metryka józefińska  1786r.

12. Targanice k. Andrychowa, spis gospodarzy z  z metryki józefińskiej

13. Inwentarz wsi Wiśniowa z 1775 roku

14. Inwentarz pozostałych wsi (rejon Wiśniowa) z 1775 r.