GLAPPE

   Glappe (Glappo) wódz Warmów jeszcze 1261r. oblegał gród znajdujący się na swej ziemi tj. Lidzbark.

 

 „Niedługo potem Prusowie trzema oddziałami wojska, trzema machinami oblężniczymi oraz innymi sprzętami wojennymi oblegli zamek biskupa warmińskiego w Lidzbarku. Oblężeni w nim obrońcy, przyciśnięci głodem, zjedli 250 koni i ich uprząż. W końcu kiedy całkiem zabrakło im żywności, opuścili zamek i potajemnie wycofali się aż do miasta Elbląga, gdzie wyłupili oczy wszystkim zakładnikom pruskim (tj. dzieciom – L.W), których ze sobą przywiedli, i odesłali ich do krewnych.” (Kronika Ziemi Pruskiej 94)

 

   W podobny sposób oblężenie Braniewa przez Warmów doprowadziło do wyjścia mieszkańców i obrońców do Elbląga. Zamek i miasto zostało przez nich spalone. Niedaleko od miejsca, gdzie Monte wygrał w bitwie pod Pokarmiłem, powstał zamek Brandenburg.

 

   Nowo wybudowany zamek Brandenburg opuścił jego komtur z wojskiem, by pustoszyć, niszczyć i mordować mieszkańców Natangii. Wieść o tym przyniosła Prusinka mieszkająca w zamku. Glappe zebrał wojsko zdobył zamek i zniszczył go. Resztka obrońców utrzymała się w wieży obronnej, ale nie miało to wpływu na kontrolę rejonu nad którym przejęli Warmowie.

 

   Glappe miał przyjaciela o imieniu Stejnow, któremu nie raz uratował życie. Stejnow „zamiast miłości okazał nienawiść”, namówił Glappe do ataku na zamek w ziemi sambijskiej. W tym samym czasie Stejnow udał się do komtura królewieckiego i doniósł o czasie i miejscu ataku wojsk warmijskich. Komtur ze swym wojskiem niespodziewanie uderzył na Warmów podczas oblegania zamku, pozabijał ich, a Glappona pochwycił, powiódł go do Królewca i tam go powiesił. „Wzgórze Glappona” (Glappenberg) to miejsce męczeńskiej i upokarzającej śmierci wodza Warmów.