Metryki

Podstrona użyczona na potrzeby programu indeksacji metryk kościelnych z parafii Ziemi Wielickiej (Wieliczka, Łazany, Dziekanowice, Biskupice, Bodzanów).  Program indeksacji metryk z parafii Ziemi Wielickiej jest nieformalną inicjatywą „pro publico bono” grupy genealogów amatorów zajmujących się hobbystycznie badaniem historii rodów Ziemi Wielickiej.

Koordynator programu: Anna Stoczek  kontakt: stoczek.anna@gmail.com

 

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie zawartości tej strony tj. plików indeksów, opracowań itd. w całości lub w części bez zgody Autora-Właściciela (osób indeksujących bądź autorów zamieszczonych publikacji) w celach innych niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa. Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami Prawa Autorskiego, w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

 

Termin metryka, wywodzący się z łacińskiego słowa matrix  (pochodne: matrica, matricula i metrica), oznaczał najczęściej katalog, regestr, spis osób, wykaz, zbiór dokumentów. 

Słownik języka polskiego PWN podaje definicję: dokument stwierdzający narodziny, chrzest, ślub lub śmierć jakiejś osoby, (dawniej) księga metrykalna zawierająca akta stanu cywilnego

 

Po zaleceniach Soboru Trydenckiego 1545-1563 w Polsce zaczęto prowadzić wpisy metrykalne, które są rękopisami papierowymi. Rejestry metrykalne parafii wielickiej to księgi ślubów i chrztów, które zachowały się od roku 1591 oraz księgi zgonów od 1746 r. W dokumentach metrykalnych spotykamy zapisy dotyczące przedstawicieli wszystkich ówczesnych stanów społecznych.

 

 

Metryki to potężny materiał badawczy, powierzono im wiele rodzinnych sekretów. O jednym z nich napisał żartobliwie mistrz Jan Izydor Sztaudynger :

 

„Patrząc na twą metrykę, 
Chybam słusznie zgadł, 
Ze w chwili urodzenia 
Miałaś minus lat…

 

 
 
 
 
Wypiski z ksiąg zaślubionych i ochrzczonych w parafii wielickiej. Metryka ślubu i chrztu.
 

Opracowanie: Dokumenty metrykalne parafii wielickiej, Kraków 12 października 2017″:

 

Część 1 Anna Stoczek

Część 2 Genowefa Jaśkowiec

 

Indeksy:

 

PARAFIA WIELICZKA

Link    http://www.klemens.parafia.info.pl/?p=main&what=1

 

metryki z całej parafii wielickiej

 

1. Wieliczka, śluby,  VIII 1591 – XII 1673   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

2. Wieliczka, śluby, VIII 1591 – XII 1673 wg nazwiska żony  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Wieliczka, chrzty i śluby,  1673 – 1706 – brak księgi

3. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

4. Wieliczka, śluby,  1706 – 1760 wg nazwiska żony (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

5. Wieliczka, śluby, 1760 – 1780 ( Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

6. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785 (Anna Stoczek)

7. Wieliczka, śluby, 1780 – 1785 wg nazwiska żony (Anna Stoczek)

8. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 (indeks zbiorczy) (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

9. Wieliczka, śluby, 1785 – 1881 wg nazwiska żony (indeks zbiorczy) (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

10. Wieliczka, chrzty, 1748 – 1750  (Anna Stoczek)

11. Wieliczka, chrzty, 1760 – 1785 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

12. Wieliczka, chrzty, 1819 – 1871 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

13. Wieliczka, chrzty z parafii obcych, 1852 – 1920 (Anna Stoczek)

14. Wieliczka, zgony, 1746 – 1757 (Anna Stoczek)

15. Wieliczka, zgony, 1784 – 1808 (Katarzyna Stoczek)

 

metryki z poszczególnych miejscowości

 

1. Bogucice, śluby,  1785 – 1833 (Anna Stoczek)

2. Bogucice, śluby,  1833 – 1898 (Anna Stoczek)

3. Bugaj, chrzty,  1784 – 1834   (Małgorzata Kawecka)

4. Bugaj, śluby,  1785 – 1845   (Anna Stoczek)

5. Bugaj, zgony,  1784 – 1844   (Wiera Witarska – Piątek)

6. Byszyce, śluby,  1785 – I 1835 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

7. Byszyce, zgony,  1784 – 1842 (Justyna Kubicka)

8. Chorągwica, śluby, 1786 – 1844     (Anna Stoczek)

9. Czarnochowice, śluby,  1785 – 1839    (Anna Stoczek)

10. Dąbrówka i Poręby, śluby,  1786 – 1831   (Anna Stoczek)

11. Gorzków, śluby, 1785 – XI 1839 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

12. Gorzków, zgony,  1784 – 1848  (Henryk Kubicki)

13. Grabówki i Babiny, śluby,  1785 – 1839 (Anna Stoczek)

14. Grajów, śluby,  1785 – 1840  (Anna Stoczek)

15. Grajów, śluby,  1841 – 1905  (Anna Stoczek)

16. Grajów, zgony, 2.05.1784 – 21.09.1843   ( Anna Stoczek)

17. Grajów, chrzty,  1897 – 1920 (Wiera Witarska – Piątek))

18. Janowice, śluby, od 1785 – 1840  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

19. Kokotów, śluby, od 1785 – 1838    ( Anna Stoczek)

20. Krzyszkowice, śluby, od 1785 – 1900    (Anna Stoczek)

21. Lednica Dolna, śluby, 1785 – 1878   (Anna Stoczek)

22. Lednica Górna, śluby, 1785 – 1844  (Anna Stoczek)

23. Mała Wieś, śluby, 1785 – 1848  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

24. Mała Wieś, zgony, 1784 – 1852  (Wiera Witarska – Piątek)

25. Mietniów, śluby, 1785 – 1902  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

26. Pawlikowice, śluby, 1785 – 1844 (Anna Stoczek)

27. Pawlikowice, zgony, 1784 – 1843 (Katarzyna Stoczek)

28. Raciborsko, zgony, 1784 – 1837  (Anna Stoczek)

29. Raciborsko, śluby, 1785 – 1911  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

30. Rożnowa, śluby, 1785 – V 1835  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

31. Siercza  i  Klasno, śluby, 1785 – 1903   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

32. Strumiany, śluby, 1785 – 1851    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

33. Strumiany, zgony, 1784 – 1862    (Małgorzata Kawecka)

34. Sułków, śluby, 1786 – X 1838    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

35. Sułków i Zwólka, zgony, 1784 – 1847  (Wiera Witarska – Piątek)

36. Sygneczów, śluby, 1785 – 1844    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

37. Śledziejowice, śluby, 1785 – 1905    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

38. Taszyce, śluby, 1785 – IX 1906   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

39. Witkowice, chrzty, 1784 – 1809   (Małgorzata Kawecka)

40. Zabawa, śluby, 1785 – 1836   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

41. Zabawa, zgony, 1784 – 1842   (Henryk Kubicki)

 

42. Gromady, śluby, 1810 – 1816   (Wiera Witarska – Piątek)

43. Gromady, chrzty, 1811 – 1816   (Wiera Witarska – Piątek)

 

PARAFIA DZIEKANOWICE

Link      https://www.dziekanowice.pl/o-parafii/

 

Parafia Dziekanowice, śluby, 1609 – 1614 wg. nazwiska męża     (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1609 – 1614 wg nazwiska żony    (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1726 – 1741   (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice śluby 1742 – 1756 wg. nazwiska męża     (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice śluby 1742 – 1756 wg. nazwiska żony     (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, śluby, 1784 – 1915    (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Parafia Dziekanowice, śluby, lata nieznane   (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice, chrzty, 1731 oraz 1742 – 1755   (Anna Stoczek)

Parafia Dziekanowice urodzenia 1784 – 1831   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

Parafia Dziekanowice, zgony, 1726 – 1734 oraz 1754-1770   (Anna Stoczek)

 

1. Bieńkowice urodzenia 1836 – 1881  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

2. Czarnociny urodzenia 1834 – 1884 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

3. Dziekanowice urodzenia 1832 – 1867  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

4. Hucisko urodzenia 1834 – 1897  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

5. Jankówka urodzenia 1832 – 1889  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

6. Jankówka urodzenia 1889 – 1896  (Wiera Witarska – Piątek)

7. Jankówka, śluby, 1784-1871   (Anna Stoczek)

8. Jankówka, śluby, 1872-1920   (Katarzyna Stoczek)

9. Kunice urodzenia 1833-1890   (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

10. Kunice urodzenia 1890-1908   (Katarzyna Stoczek)

11. Niezdów urodzenia 1838 – 1895 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl i Anna Stoczek)

12. Nowa Wieś urodzenia 1832 – 1891 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

13. Nowa Wieś zgon 1889

14. Rudnik urodzenia 1833-1872  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

15. Sieraków urodzenia 1830 – 1872  (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

16. Sieraków zgon 1834

17. Winiary urodzenia 1831 – 1872 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

18. Zbyszkówka urodzenia 1837 – 1865 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

19. Żakowa urodzenia 1839 – 1880 (Genowefa Jaśkowiec genowefa703@wp.pl)

20. Żakowa zgon 1898

 

 

 

PARAFIA ŁAZANY

Link      http://parafialazany.pl/  

 

Parafia Łazany, chrzty, 1784 – 1827   (Anna Stoczek)

Parafia Łazany, chrzty, 1827 – 1847    (Anna Stoczek)

 

1. Jawczyce, chrzty, 1827 – 1867   (Anna Stoczek)

2. Łazany, chrzty, 1827 – 1848     (Anna Stoczek)

3. Łazany, śluby, 1664 – 1789 (wg nazwiska męża)     (Anna Stoczek)

4. Łazany, śluby, 1664 – 1789 (wg nazwiska żony)     (Anna Stoczek)

5. Niżowa, chrzty, 1828 – 1877    (Anna Stoczek)

6. Sławkowice, chrzty, 1827 – 1847   (Anna Stoczek)

 

 

PARAFIA BODZANÓW

Link      http://parafia-bodzanow.pl/  

 

1. Bodzanów, śluby, 1776 – 1784  wg nazwiska męża (Anna Stoczek)

2. Bodzanów, śluby, 1776 – 1784  wg nazwiska żony (Anna Stoczek)

3. Bodzanów, zgony, 1776 – 1784   (Wiera Witarska – Piątek)

4. Ochmanów  śluby 1784 – 1864 wg nazwiska męża   (Tomasz Pieprzyca https://wegrzcewielkie.wordpress.com)

5. Ochmanów  śluby 1784 – 1864 wg nazwiska żony  (Tomasz Pieprzyca https://wegrzcewielkie.wordpress.com)

 

 

PARAFIA BISKUPICE

Link      http://parafia.biskupice.info.pl/  

 

1. Biskupice, zgony, 1784 – 1837   (Katarzyna Stoczek)

2. Dobranowice, śluby, 1906 – 1930   (Rafał Marzec marzecrafal@wp.pl)

3. Wola Dobranowska, chrzty, 1786 – 1819   (Włodzimierz Grzywacz)

4. Wola Dobranowska, śluby, 1787 – 1839   (Włodzimierz Grzywacz)

5. Wola Dobranowska, zgony, 1786 – 1837   (Włodzimierz Grzywacz)

 

VARIA SAL

 

1. Wieliczka, wykaz właścicieli domów z 1866 r.   (Anna Stoczek)

2. Wieliczka, Bochnia 1810-1918, indeks osób zatrudnionych w żupach wielicko-bocheńskich   (Anna Stoczek)

3. Wieliczka, Powstańcy listopadowi pochowani na cmentarzu wielickim (Stanisław Stawarczyk)

4. Wieliczka, Powstańcy styczniowi z tablicy pamiątkowej na cmentarzu wielickim (Stanisław Stawarczyk)

5. Wieliczka, Indeks zgłoszonych poległych w I wojnie światowej 

 

Wstęp

 

Nie ma teraźniejszości, jest przeszłość i jest przyszłość.

Przeszłość to korzenie, przyszłość to pień, gałęzie i liście.

Drzewo to życie !!!  

 O JACUSIU 

Witam Państwa!

 
Windakowie to jedna wielka rodzina.
 
Naszym obowiązkiem wobec naszych dzieci jest przekazanie przeszłości, historii rodu, by poprzez świadomość skąd pochodzą, kim byli dawcy jego życia mieli chęć do tworzenia przyszłości. Ta strona ma sens tylko wtedy, gdy stanie się źródłem wiedzy, która spowoduje coś dobrego w Twym życiu.
 
Strona jest dedykowana rodzinie Windaków i osobom spokrewnionym. Zapraszam do tworzenia tej strony, proszę o podzielenie się historiami rodzinnymi,o kopie zdjęć, proszę też o jakiekolwiek uwagi dot. zawartości, informacji będącej na tej stronie, proszę o uwagi techniczne i funkcjonalne strony internetowej itd.
 
Te informacje o życiu Twoich najbliższych z każdym dniem oddalają się. Mam nadzieję, że nie dowiecie się o pamiątkach rodzinnych, starych fotografiach lub ich szklanych negatywach, które zostały zniszczone nieświadomie tj. uległy zniszczeniu na strychu lub w płomieniach. Wnuki pytajcie dziadków o ich rodziców i krewnych, kim byli, czym się zajmowali. Dziadkowie, babcie mówcie wnukom o wszystkim co Wam przypomni się z dzieciństwa i młodości, o swych najbliższych, a już nieżyjących. Być może te informacje z tej strony staną się przyczynkiem do rozmów.
 
Czy jest sens rozmawiania o rodzinie?
 
Serdecznie pozdrawiam,
 
Leszek Windak

 

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!